Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: travelask

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : travelask; Prospekt Mira 101; Moscow; Россия
Den losování: 24. 4. 2017 13:34:22
Podmínky :
Конкурс Тревеласк
Ceny: