02.06.2023 18:31:44

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.


Název projektu: Novotel - Bastille Day Festival Reading 2013 Prize Draw

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Bastille Events Ltd; 105 LONDON STREET, OFFICE 69; READING; USA
Den losování: 29.07.2013 10:15:37 (GMT-12:00) Západní mezinárodní časová osa
Podmínky :
Bastille Storms Reading Wristband (WB-), Online Registrations (OR)
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 0
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::