26/09/2023 6:47:39 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: Malawi Education Link Watch Raffle

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Flat 30; Putney; London; United Kingdom
Ngày rút thăm: 05/07/2016 6:57:21 CH (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Điều khoản và điều kiện:
Entrants must be sixteen years old or above. Entrants have entered as many times as they like. Each donation of £10 entitled you to one ticket for the raffle. Only £10 increments will be considered ticket purchases, so for example £30 is valid for three tickets. Once a ticket has been drawn it is not re-entered into the Second or Third Prize draws. A single entrant could win all prizes if they purchased multiple tickets. 160 tickets were purchased by 68 entrants.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 160
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: