08/12/2022 6:07:46 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Оплати в один клик и выиграй iPhone 6s #3

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Портал электронного правительства Республики Казахстан; 8-800-080-7777; Астана; Қазақстан
Ngày rút thăm: 27/01/2016 2:28:45 CH (GMT+06:00) Astana
Điều khoản và điều kiện:
Условия участия в акции: При проведении оплаты* на портале или мобильном приложении eGov необходимо кликнуть на опцию «Оплата в один клик» или «Быстрый платеж»; После этого в появившейся форме нужно зарегистрировать платежную карту и сохранить ее данные, а затем произвести оплату на любую сумму; После оплаты пользователь автоматически попадает в список участников акции, остается только следить за результатами! Победитель определяется ежемесячно методом случайной генерации чисел. Большее количество оплат повышает шансы участников на выигрыш. Всего будет разыграно 4 смартфона – по одному в месяц. Акция продлится с 26 октября 2015 года по 26 февраля 2016 года. Напомним, сервис «Оплата в один клик» позволяет производить оплату без повторного ввода данных платежной карты. *Система позволяет ускоренно оплачивать платежи в бюджет: налоги, пени, пошлины, штрафы за нарушения правил дорожного движения.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 558
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: