4. 12. 2021 14:50:04

Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Concurs FB Unica Adesgo

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Ringier Romania; Dimitrie Pompeiu 9-9A; Bucharest; România
Den losování: 3. 12. 2015 21:58:54 (GMT-12:00) Západní mezinárodní časová osa
Podmínky :
Concurs FB Unica Adesgo
Ceny:

Celkový počet účastníků losování: 507
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Seznam výherců

Systém vylosoval následující výherce::