Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: Concurs Efectul OH

The requested project expired, the record is not available.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Ringier Romania; Dimitrie Pompeiu 9-9A; Bucharest; România
Deň žrebovania: 16.6.2015 1:20:08 (GMT-12:00) Medzinárodná dátumová hranica - západ
Podmienky účasti:
Extragerea castigatorilor concursului Efectul OH de pe site-ul www.elle.ro. In aceasta extragere sunt inscrisi toti participantii care au respectat toate cerintele regulamentului oficial inscris pe site-ul concursului.
Ceny:

Celkový počet účastníkov žrebovania: 1636
Chance of winning: Several entries had a higher chance of winning. Check organizer's rules, some raffles may allow higher chance of winning depending on purchase quantity - the more tickets, the higher chance.

Zoznam výhercov

Systém vyžreboval nasledujúcich výhercov::