Protokol o losování

Co je RandomPicker: RandomPicker je nezávislý systém, který pomáhá organizátorům soutěží losovat výherce. Výběr je zcela náhodný a transparentní, aby se zamezilo jakýmkoliv manipulacím nebo zkreslením výsledků. Je obsažen také modul pro náhodné losování sportovních soutěží.
Jak to funguje: RandomPicker generuje každému účastníkovi unikátní náhodné číslo, na základě kterých pak přiřazuje ceny.
Protokoly představují možnost, jak účastníci mohou snadno získat informace o losování.

Název projektu: Concurs Efectul OH

The requested project expired, the record is not available.

Při slosování byly použity váhy
Organizátor : Ringier Romania; Dimitrie Pompeiu 9-9A; Bucharest; România
Den losování: 16. 6. 2015 1:20:08 (GMT-12:00) Západní mezinárodní časová osa
Podmínky :
Extragerea castigatorilor concursului Efectul OH de pe site-ul www.elle.ro. In aceasta extragere sunt inscrisi toti participantii care au respectat toate cerintele regulamentului oficial inscris pe site-ul concursului.
Ceny: