25.9.2022 5:03:33

Protokol o žrebovaní

RandomPicker je nezávislý systém, ktorý umožňuje organizátorom súťaží alebo lotérií náhodne vylosovať výhercov. Tento server neorganizuje žiadne súťaže - je to len nástroj pre náhodné žrebovanie.
Ako to funguje: RandomPicker je systém, ktorý generuje unikátne náhodné čísla ku každému účastníkovi. Potom sú všetky záznamy zoradené a výsledkom je náhodné vyžrebovanie. Pokiaľ je definovaných viac cien, RandomPicker vyberie, ktorú cenu výherca získava.
Protokoly predstavujú možnosť, ako účastníci môžu ľahko získať informácie o žrebovaní.

Názov projektu: FOTQ Q2 2013

The requested project expired, the record is not available.

Weights are applied - entries have varying chances to win. Weights are commonly used when the organizer is selling products, i.e.the more products you buy the higher chance to win you have.

Vlastník projektu / organizátor súťaže: Aurelia B Rowl; Peak District; Derbyshire; United Kingdom
Deň žrebovania:
Podmienky účasti:
All Facebook 'Fan of the Week' winners are entered into the quarterly draw. To become a 'Fan of the Week', you must like and interact with Aurelia B Rowl's Facebook page: www.facebook.com/aurelia.b.rowl (See website for T&Cs)
Ceny: