03/12/2021 8:08:28 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Win One Year of Evernote Premium

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức:
Ngày rút thăm: 13/12/2012 3:11:50 CH
Điều khoản và điều kiện:
I have been using Evernote since the early days of my PhD (see how I get Kindle notes into Evernote for my teaching), so I was thrilled when they invited me to be their Higher Education Ambassador. Starting today I will get to do lots of cool stuff with them–a bit of traveling, a bit of writing, a bit of speaking. Awesome! So, to mark the occasion, I have some great Evernote stuff to give away. Here’s how you can get it: To enter, respond to the following question in the comments at the bottom of this post: ‘How do you organize your teaching, research, and writing? Paper, digital, post-its? File folders, shoe boxes, digital tablets?’ Everyone has their own system–what is yours? This isn’t just for academics, but for anyone who writes, thinks, doodles, ponders, pilfers, or philosophizes. And there are some great prizes to be won… First Prize: One Year of Evernote Premium (value $45) Second Prize: 3 Months of Evernote Premium (value $15) Third Prize: Evernote Sticker Pack (value $5) + Evernote Sticky Screen Wipes (value $5) Entries close at 11:59pm GMT on 12 December 2012 and winners will be chosen randomly from all entries on 13 December 2012. Make sure that you include your e-mail address when you comment so I can contact you.
Các Giải Thưởng:

Tổng số lượng đăng ký: 0
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây: