Nam Moi 2019

STATUS: WAITING

PRIZES

1 x 8DonCo - $25 Starbucks GIft Card / Paypal

1 x Skyy - $50 Macy's Gift Card / Paypal

1 x Lão Mù - $25 Amazon Gift Card / Paypal / Venmo / Zelle

1 x Meiji - 2lbs Khô Bò (Exclude Shipping)

1 x Duyen - 2 tờ vé số share với Duyen

1 x CatLan - $25 Starbucks GIft Card

1 x Nhatrangdep - $25 Target GIft Card

1 x Vietnam4All - 2 Tô phở / paypal

1 x Reserve 1

1 x Reserve 2

1 x Reserve 3

1 x Reserve 4

1 x Reserve 5

ENTRIES

62